۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

زنی با چاقوی آشپزخانه خود را جراحی کرد!يك زن چيني كه توانايي پرداخت هزينه درمان در بيمارستان را نداشت، با چاقو خود را جراحي كرد.
'چاينا ارگ' پايگاه اينترنتي چين روز سه شنبه نوشت:
'وو يوانبي' 53 ساله از ساكنان شهر 'چونگ چينگ' در جنوب غرب چين به علت آنكه خانواده اش توانايي پرداخت هزينه هاي پزشكي را نداشت؛ تصميم گرفت خود را جراحي كند.
روزنامه 'چونگ چينگ مورنينگ پست' نيز مي نويسد:
اين زن 12 سال پيش از بيماري از ناحيه شكم رنج مي برد.
خانواده وي هر آنچه داشتند براي اولين عمل جراحي و خارج كردن غده 25 كيلوگرمي از شكم وي هزينه كردند اما آنها نمي توانستند هزينه 10 ميليون توماني براي عمل دوم را بپردازند.
اين زن كه از درد شديد رنج مي برد سرانجام تصميم گرفت براي كاهش درد شكم خود را با چاقو پاره كند.
بعد از انتشار اين گزارش و اينكه زن يادشده خود را جراحي كرده است؛ بيمارستاني در 'چونگ چينگ' پذيرفت كه او را بدون دريافت وجه جراحي كند.
زن بعد از عمل گفت: اگر زماني كه خود را جراحي كردم مي مردم حداقل خانواده ام از اين وضع راحت مي شدند.
'وو مينگ' از دانشگاه پكن مي گويد: بسيارند خانوارهاي فقير در چين كه توانايي پرداخت بسياري از هزينه هاي پزشكي خود را ندارند و بيمه درماني نيز آنها را تحت پوشش نمي گيرد.
/ایرنا

هیچ نظری موجود نیست: