۱۳۹۳ مهر ۱۵, سه‌شنبه

نابغه های ایران: پریسا تبریز٬ بانوی ایرانی مفتخر به دریافت لقب "شاه...

نابغه های ایران: پریسا تبریز٬ بانوی ایرانی مفتخر به دریافت لقب "شاه...: شاهزاده امنیتی، عنوانی است که از طرف مدیران گوگل برای پریسا تبریز مسئول امنیت اطلاعات گوگل در نظر گرفته شده است. وی فرزند یک پزشک ایرانی ا...