۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

نابغه های ایران: ابداع نرم افزار نفوذ به تخیلات نقاشان توسط بابک صا...

نابغه های ایران: ابداع نرم افزار نفوذ به تخیلات نقاشان توسط بابک صا...: بابک صالح به همراه گروه تحقیقاتی اش از دانشگاه راتجرز آمریکا با بهره گیری از آخرین تکنیک‌های پردازش تصویربه تجزیه‌وتحلیل صدها اثرنقاشی ازهن...

هیچ نظری موجود نیست: