۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

ویدئو اولین دیدار بومیان آفریقا با انسان سفید پوست / مستندی از اولین دیدار گروهی از بومیان

هیچ نظری موجود نیست: