۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

باجه ویژه "حضرت نوح" و "حضرت خضر" و "حضرت ایوب" در بانک ملی افتتاح شد، و اینهم یک نمونه از فیش و قبض آن !


هیچ نظری موجود نیست: