۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

جهان در حسرت آيينه مانده ست / گرفتار غمي ديرينه مانده ست / شب سردي ست بي تو بودن من / بگو تا صبح چند آدينه مانده ست؟

جهان در حسرت آيينه مانده ست

گرفتار غمي ديرينه مانده ست

شب سردي ست بي تو بودن من

بگو تا صبح چند آدينه مانده ست؟

هیچ نظری موجود نیست: