۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

تصویر ترکیبی ماهواره‌ای از ایران در شب + نام ترتیبی شب‌ها :

تصویر ترکیبی ماهواره‌ای از ایران در شب:
*****************************
نام ترتیبی شب‌ها :
پس‌پسان‌پریشب
پسان‌پریشب
پس‌پریشب یا پیش‌پریشب (در برخی لهجه‌های فارسی)
پریشب
دیشب
امشب
فرداشب
پس‌فرداشب
پسان‌فرداشب
پس‌پسان‌فرداش

هیچ نظری موجود نیست: