۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

چقدر فرصت داريم تا يكديگر را دوست داشته باشيم؟

  شاید بعضی از ما خیلی زیاد در گیر مسائل زندگی شده ایم

اما اگراندکی از بالا به زندگی نگاه کنیم، در اصل زندگی ما فقط به اندازه ابتدا و پایان مراحل این عکس طول میکشد.

و این مدت اندک،  ارزش بغض و کینه و دشمنی و جنگ با یکدیگر را ندارد
پس آیا بهتر نیست که از این فرصت کوتاه برای عشق و مهربانی به یکدیگرستفاده کنیم؟هیچ نظری موجود نیست: