۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

محتصری از جریان لباس عروسی فوق العاده زیبا و گرانبهای خانم ثریا اسفندیاری بختیاری همسر دوم محمد رضا شاه

محتصری از جریان لباس عروسی فوق العاده زیبا و گرانبهای خانم ثریا اسفندیاری بختیاری همسر دوم محمد رضا شاه، و سر نوشت
نهائی این لباس مجلل و بسیار زیبا که تمامن توسط مزون "دیور " تهیه شده بود و فقط هم در شب اجرای مراسم ازدواج مود استفاده قرار گرفته شده بود..
بعد ها و پس از جدائی آنها و نیز بعد از مرگ ثریا، از اساس باقی مانده او جمعن به مبلغ 3و8 ملیون دلاردر حراج به قروش رفت.
اما این لباس بسیار زیبا و خاطره انگبزش (با شرط نگهداری مسئولانه)،به مبلغ یک و 2 ملیون دلار فروخته گردید.
گفته میشودکه در حالی که موسسسات مختفی برای استفاده از ابن لباس تقاضانموده اند، اما تاکنون هیچکدام موفق به اخذ رضایت ازخربدار جدید لباس نشده اند!

هیچ نظری موجود نیست: