۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

آن قصر که بهرام درو جام گرفت // آهو بچه کرد و..........

آن قصر که بهرام درو جام گرفت // آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر // ديدی که چگونه گور، بهرام گرفت؟

"حکیم عمر خیام نیشاپوری"

هیچ نظری موجود نیست: