۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

فکر میکنیدچقدر زمان برای حل کردن معمای این عکس لازم دارید ؟ و آیا بطور کلی معمای این عکس قابل حل شدن هست یا نه !؟هیچ نظری موجود نیست: