۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

دلمون به "طالبان" خشن و جدی و سنگین خوش بود که اونم آخر کاری توسط استکبار جهانی "قر و قنبیله" ای از کار در اومد !

هیچ نظری موجود نیست: