۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

MEDITATION / آشنايي با مراقبه

 مدیتیشن یا مراقبه به طور کلی فنون تسلط بر ذهن است
به گفته معتقدان این روش، هدف  تربیت و کنترل ذهن توسط تکنیک‌های درون‌نگرانه برای رسیدن به شادی آگاهی و آرامشی عمیق و طولانی و غیر وابسته به غیر است
در اصل روشي است که سراسر زندگي فرد را تحت‌الشعاع قرار مي‌ دهد و موجب مي‌ شود تا زندگاني فرد از موهبت بي‌همتاي آن سرشار و مملو گردد
استفاده مداوم از مراقبه، پويايي خاصي در فرد ايجاد مي‌ کند و به وي اين امکان را مي‌ دهد تا از تمامي نيروهاي دروني و بيروني خود استفاده نمايد و به يک فرد خلاق و سازنده، با ظرفيت هاي پايان ناپذير و داراي انرژي جسمي و رواني خاص تبديل گردد که باعث مي ‌شود تا سلامتي و تندرستي در وجودش لبريز شود و
از انفاس خوش آن، ديگران هم بهره مي‌ گيرند 
آشنايي با مراقبه و به کارگيري روش هاي آن براي هر شخصي مي‌ تواند نقطه عطف و سکوي پرتابي باشد، به سوي کمال و وصل به  سرچشمه نامحدود هستي
چرا که به فرد کمک مي ‌کند تا به فردي سرشار از اميد و پابندگي تبديل شود و در اوج سلامت جسمي و روحي قرار گرفته و پيروزي و کاميابي را در آغوش گيرد
تحقيقات گسترده‌اي در رابطه با اثرات زيستي و فيزيولوژيک مراقبه در بدن انجام گرفته است و مدارک روشني وجود دارد که نشان مي ‌دهد، رابطه مشخصي بين مراقبه و پاسخ هاي فيزيولوژيک بدني وجود دارد
مهم ‌ترين تأثير مراقبه، آرام شدن نسبي متابوليسم بدن، کم شدن نسبي مصرف اکسيژن و کم شدن توليد دي ‌اکسيد کربن است
اين کاهش ها به دليل آرام شدن نسبي متابوليسم است، نه تنفس آرام تر يا کم‌عمق‌تر شدن آن
در حالت مراقبه ضربان قلب هم کاهش مي‌ يابد و به طور متوسطه به سه ضربه در دقيقه مي‌ رسد
همچنين با توجه به کاهش نسبت و ميزان تنفس در مدت مراقبه، غلظت اسيد لاکتيک خون نيز سريعا کاهش نشان مي ‌دهد
سطح اسيد لاکتيک خون بستگي به نگراني و تنفس دارد و سطح پايين آن در موردهاي تحت آزمايش در طول مدت مراقبه، به احتمال قوي به حالت آرامش فرد مراقبه کننده بستگي دارد
نتايج تحقيقات نشان داده که مقاومت پوست در طول مدت مراقبه افزايش مي ‌يابد
در حالي که در حالت تنش و نگراني، مقاومت پوست بسيار پايين مي ‌آيد
به طور کلی تغییرات امواج مغزي در طول مدت مراقبه موجب میشود که تغييرات فيزيولوژيکي مهمي در بدن ايجاد شود و به نتایج مطلوبی منتهی گردد مانند: آرامش ، تفکرات مثبت، تمرکز و يادگيري بیشتر و بهتر و غیره
علت و چگونگي بروز اين تغييرات هنوز در دست مطالعه و تحقيق استهیچ نظری موجود نیست: