۱۳۹۰ مهر ۱۷, یکشنبه

عکسی از کودکی "استیو جابز" به همراه خواهر کوچکترشهیچ نظری موجود نیست: