۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

تصاویری از عجیب ترین مرغ عشق جهانهیچ نظری موجود نیست: