۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

گرم حمام ! : حمام داغ یا توالت داغ، پرسش اینست ؟هیچ نظری موجود نیست: