۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

تندیس کورُش بزرگ در پارک المپیک سیدنی استرالیا

http://www.redlink1.com/mydocs/group/50/05.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/50/04.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/50/02.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/50/03.jpg

_,_._,___

هیچ نظری موجود نیست: