۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

پذیرائی دوستانه وبی تشریفات اوباما ازمدودف دررستورانی در واشنگتن ومقایسه آن با ضیافت شام امیرقطر
هیچ نظری موجود نیست: