۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

نتیجه حرف زدن زیاد با تلفن موبایل !هیچ نظری موجود نیست: