۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

عکسی از مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام : خلیج فارس

مـدال ملـی رزمنـدگـان خلیـج فـارس
ویـژه مـردان و زنـان نیـروهـای مسـلح ایـالات متـحـده
کـه در جنـگ خلیـج فـارس بـه کشـورشـان خـدمـت نـمـودنـد

**************************************
خليج فارس هميشه "خليج فارس" بوده و خواهد بود
**************************************

هیچ نظری موجود نیست: