۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

! روزگار است آنکه گه عزت دهد گه خوار دارد // چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد


هیچ نظری موجود نیست: