۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

عکسهای دیدنی از نجات یک توله شیر، از پرتگاهی خطرناک، توسط مادرش


، یک توله شیر، هنگام بازی، به پرتگاهی سقوط می کند و با ناله و فریاد کمک می خواهد.
شیرها ابتدا با هم برنامه نجات را طراحی می کنند، آنها به خطر عملیات آگاهند و سعی می کنند هوای یکدیگر را داشته باشند.
سرانجام مادر توله شیر، با به خطر انداختن جان خود، فرزندش را نجات می دهد
این حادثه در کنیا اتفاق افتاده است
هیچ نظری موجود نیست: