۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

رستم زاد در ایران باستان و سزارین در روم: بر پایه کاوش های شهر سوخته و شاهنامه

واژه پارسیِ سزارین، "رستم زاد" است. 
در شاهنامه آمده است که "رستم" با این روش زاده شد.
رستم پیکر بزرگی داشته است و نمی توانسته به گونه طبیعی به دنیا بیاید، 
(واژه رستم به معنی "تهمتن"، "دارنده پیکر بسیار بزرگ" است).
گروهی گمان می کنند که این ها داستان است و راستین نیست. 
ولی کاوش های "شهر سوخته" (در كيلومتر 56 محور زابل _ زاهدان، یعنی در همان سرزمینی که رستم پهلوانش بود= سیستان) روشن ساخت که چند سد سال پیش از زادن رستم، 
یعنی 4800 سال پیش در "شهر سوخته" عمل جراحی مغز انجام شده و چشم مصنوعی ساخته شده است که پیشرفتگی دانش پزشکی ایران در آن دوران را نشان می دهد.
یکی از شگفت‌ انگیزترین یافته‌‌های این شهر، پیدایی نشانه‌های کهن‌ترین جراحی مغز درشهر سوخته است :
"جمجمه‌ای از دختر دوازده یا سیزده ساله که در 4800 سال پیش، پزشکان آن دیار برای درمان بیماری هیدروسفالی (جمع شدن مایع درجمجمه)، بخشی از استخوان جمجمه او را برداشته و جراحی کردند که مدت‌ها بعد از این عمل زنده مانده است"

در دو پیوند زیر آگاهی کامل در این باره را بخوانید.
http://www.mehremihan.ir/mirasfarhangi/687-shahre-sookhte.html

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30567590

اکنون تاریخ سزارین در غرب را مرور می کنیم : 
هرگاه مادری که بچه در شکم داشت می مرد، بر اساس آیین های دینی باید بچه مرده را پیش از خاک سپاری از شکم او بیرون می آوردند و به این کار نخست Lex Regia و سپس Lex Caesarea می گفتند. 
افسانه ای که Julius Caesar با این روش به جهان آمده پایه تاریخی ندارد 
http://rostamesokhan.blogspot.com
 

هیچ نظری موجود نیست: