۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

آیا آن عکاس دیوانه بود ؟
  یک عکاس امریکایی هنگامی که مشغول عکس گرفتن از غروب آفتاب در "گراند کنیون" آریزونا بود،
به صحنه جالبی از یک عکاس دیگر برخورد 
 عکاس دیگر بر روی یکی ازصخره های بسیار خطرناک  ایستاده بود و از مناظر اطراف عکس میگرفت
او میگوید: در این موقع سه سئوال برای من پیش آمده بود
۱- او چطور از این صخره بالا رفته است؟
۲- چرا صخره کناری را که امنیت بیشتری دارد را برای عکس برداری انتخاب نکرده است؟
۳- او چگونه می خواهد برگردد؟
چند لحظه بعد هنگامی که این عکاس امریکائی  وسایلش را جمع کرده و آماده بازگشت بود
شاهد یکی از عجیب ترین صحنه ها در زندگی حرفه ایش گردید
عکاس دیگر در حالی که وسایل خود را در دست چپ گرفته بود و با دست راست صخره را نگه داشته بود
وسایل خود را به بالای صخره پرتاب کرد و بعد خود را بالا کشید
او حتی کفش مناسب هم نپوشیده بود و صندل به پا داشت
در ضمن توجه داشته باشید که ارتفاع این صخره بیش از ۹۰۰ متر است

هیچ نظری موجود نیست: