۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه

هزار آفرین بر سلیقه "مهندس" و "معمار" و "بنا" و "صاحب" این ساختمان، و صد هزار آفرین بر اثر هنرمندانه "برق منطقه ای" اون محله !

هزار آفرین بر سلیقه "مهندس" و "معمار" و "بنا" و "صاحب" این ساختمان،
و صد هزار آفرین بر اثر هنرمندانه "برق منطقه ای" اون محله !

هیچ نظری موجود نیست: