۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

بفرمائید آش


عکسی قدیمی از یک دکه "آش" یا "فرنی" فروشی؟  در یکی از روستا های شمال ایران

هیچ نظری موجود نیست: