۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

زهرناک ترین جانور جهان


مار کبرا، عقرب جراره و رتیل سیاه پشم آلود و.... را فراموش کنید،
زیرا این جناب "قورباغه"، گوی سبقت را از همه آنها ربوده است.
این جانور به ظاهر زیبا که نامش "terribilis" میباشد، در جنگلهای انبوه و بعضی نقاط دیگر امریکای مرکزی- جنوبی زندگی میکند و رنگ اکثر انواع آنها زرد درخشان است.
زهر موجود دربدن (بیشتر روی پوست) این قورباغه نسبتن کوچک، قادر است که بیست هزار (20،000) موش و ده انسان دارای جثه بزرگ را در کوتاه ترین مدت هلاک کند.
بومیان آن مناطق با اآغشته کردن تیرهای تیر کمان خود به زهر این قورباغه، به جنگ دشمنان خود میرفتند و در صورت اصابت تیرشان به هر جانداری، امکان زنده باقی ماندن آن موجود زنده به حد اقل ممکن میرسید.
البته انواع قورباغه های زهر آگین در این مناطق و سایر نقاط جهان وجود دارند،
اما این گونه قورباغه از نظر تراکم مقدار سم در روی پوستش، زهرناک ترین آنهاست.
(چنانچه فیلم جالب "اپاکالیپتو" ساخته "مل گیبسون" که سناریوی آن با همکاری "فرهاد صفی نیا" تهیه شده بود را دیده باشید، به شدت اثر مرگ بار این سم خطرناک پی برده اید).

هیچ نظری موجود نیست: