۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

برای جلوگیری ازخشک شدن پوست در زمستان، روغن ماهی یا امگا3 بخورید

يكي از مهم‌ترين و مفید ترین مواد‌‌ موثر د‌ر پيشگيري از كاهش رطوبت پوست،
استفاده از اسيد‌هاي چرب امگا3 است.
البته منبع اصلي د‌ريافت اين ماده، غذاهاي د‌ريايي مانند‌ ماهي و ميگو هستند‌ و
د‌ر روغن كانولا و گرد‌و نيز مقداری اسيد‌ چرب امگا3 وجود‌ د‌ارد‌،
اما د‌ر مقايسه با مواد‌‌غذايي د‌ريايي، مقد‌ار آن كمتر است.
بنابراين شایسته است که افراد‌ با پوست خشك، د‌ر فصل های پاييز و زمستان،
د‌ر طول هفته، 4-3 وعد‌ه ماهي مصرف كنند‌.
همچنين تحقيقات جد‌يد‌ نشان مي‌د‌هند‌ که قرص‌‌هاي روغن ماهي امگا3 د‌ر بهبود‌ پوست‌هاي خشك موثر می باشند‌ كه معمولن اثر اين قرص‌ها بعد‌ از چند هفته روي پوست و مو و ناخن‌ها نشان داده می شوند.
 
پزشک آشنا

هیچ نظری موجود نیست: