۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

علت اصلی تاسیس کمپانی "اپل" توسط زنده یاد "استیو جابز" کشف شد

  (گزارش اختصاصی خبرنگار بهمنکده!)،
حتمن بخوانید و از آن اطلاع حاصل کنید:

مشاعره زنده یادان: "حمید مصدق" و "فروغ فرخزاد" و "استیوجابز" بر سر یک دانه سیب!

"حمید مصدق" در سال 1343 خطاب به زنده یاد "فروغ فرخزاد" چنین گفت:
تو به من خندیدی و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضب آلود به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز،
سالهاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان
می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت
............................................................................................
و پاسخ زیبای "فروغ فرخزاد" به او چنین بود :
من به تو خندیدم
چون که می دانستم
تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
پدرم از پی تو تند دوید
و نمی دانستی باغبان باغچه همسایه
پدر پیر من است
من به تو خندیدم
تا که با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم
بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و
سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک
دل من گفت: برو
چون نمی خواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را ...
و من رفتم
و هنوز سالهاست که در ذهن من آرام آرام
حیرت و بغض تو تکرار کنان
می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت
............................................................................................
و میگویند که زنده یاد " استیو جابز" که شاهد این مشاعره بوده،
از فرصت استفاده میکنه و سیب گاز زده را از روی زمین برمیداره و نوش جان می کنه و چون اندکی هم فارسی بلد بوده، طبع شعرش گل میکنه و میگه :

"بنده اون سیب شما را خوردم // جاش "اپل" را به وجود آوردم!
و عده ای میگویند که از همان زمان شرکت "اپل" تاسیس و رونق گرفت!

هیچ نظری موجود نیست: