۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

سرانجام دو قبر و دیگر هیچ !

در پائین چند عکس از منزل و گور(قبر) شادروان "دکتر محمد مصدق" را مشاهده می کنید
ابرمردی که پوزه استعمار انگلیس را یک تنه به خاک مالید

او همچنان در کشور خودش ، مملکتی که برایش سالها زحمت کشیده، غریب است

نه تاریخ تولدش را میدانیم و نه تاریخ فوتش را
نه اطلاعی از نحوه مبارزه اش با روباه  پیراستعمار،"انگلیس مل
عون" داریمدریغ از یک جو همت ما ایرانیان/
Add caدرب خانه ی دکتر مصدق. بدون حتی یک تابلو ption

لو
خانه ای که دکتر مصدق ده سال در آن محبوس بودگوردکتر مصدق در زیر انبوه گل
در سرتاسر دیوار های خانه و جلوی پنجره ها، 
عکسها و نوشته هائی در مورد دکترمصدق، (اهدایی برخی از دوستداران او)، به چشم می خورد

در وسط تصویربالا، شعار اصلی نهضت آزادی را می بینید/
ما مسلمانیم، ایرانی هستیم و مصدقی
 
و این هم نوشته ی دکتر علی شریعتی
« ... و پیشوایم مصدق، مردی که ۷۰ سال برای آزادی نالید »
..........................................................................................................  
 
و اما قبر دوم

بقعه محمدبن جعفر طیار
پسر جعفر طیار
او در حمله به شهر شوشتر توسط یک سرباز ایرانی زخمی و کشته می شود
عربها در جنگ شوشتر، 40 هزارتن از هم میهنان ایرانی ما را می کشند 
و جوی خون راه می اندازند و زنها و دختران را به کنیزی و برای فروش به مدینه می برند
او در این جنگ توسط یک دلاور ایرانی کشته می شود اما اثری از آن دلاور وجود ندارد 
اما قبرباشکوهی برای این عرب در نزدیکی دزفول وجود دارد
از قرار معلوم ، بسیاری ازما ایرانیان، 
حرمت زیادی برای متجاوزان به آب و خاک وآرمان هایمان قایل هستیم

 
تصاویری از بقعه "محمد بن جعفر طیار" دردزفول 

................................................................................................................................................................


آیا عقل پاره ای از ما ایرانیان پاره سنگ بر نمیدارد ؟
آخر این مرد نه سید است، نه از نسل پیامبر است و نه از نسل علی
یک متجاوز بوده که در جنگ کشته شده
نه تنها کمکی به ما ایرانیان نکرده، بلکه دشمن وطن و فرهنگ ما هم بوده
اما قبر مصدق همچنان در سکوت و گرد وغبار است
حال به نظر شما آیا ما لایق اوضاع نابسامان هستیم یا نه؟

افسوس که ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم

فرستنده : Soosan Mahviهیچ نظری موجود نیست: