۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

An English woman trying to speak Persian (Farsi) / دو کلمه به فارسی صحبت کردن با مزه یک خانم انگلیسی !

هیچ نظری موجود نیست: