۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

به هر کسی باید به عنوان یک فرد احترام گذاشت، اما هیچ کسی را نباید تا حد پرستش بزرگ کرد ! "آلبرت اینشتن"

به هر کسی باید به عنوان یک فرد احترام گذاشت،
اما هیچ کسی را نباید تا حد پرستش بزرگ کرد !
"آلبرت اینشتن"

هیچ نظری موجود نیست: