۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

برای اینکه هیچگونه نقطه "ضعف" نداشته باشید

برای اینکه هیچگونه نقطه "ضعف" نداشته باشید
کافیست که یک واژه "ضعف" را بنویسید و سپس به آهستگی نقطه های "ض" و "ف" را از روی آن پاک کنید و خواهید دید که در آن واحد دیگر هیچ نقطه"ضعف" ندارید !

هیچ نظری موجود نیست: