۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

شاعر بزرگ "ایرج میرزا" روانش شاد باد که گفت :

شاعر بزرگ "ایرج میرزا" روانش شاد باد که گفت :
"دستم بگرفت و پا به پا برد،
تا شیوه راه رفتن آموخت"
اما اگر هم اکنون زنده بود،
با دیدن این عکس، حتمن باید شعرش را به گونه ای دیگر می سرود

هیچ نظری موجود نیست: