۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

بر گیسویت ای جان، کمتر زن شانه.... چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه !


هیچ نظری موجود نیست: