۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

پروردگارا : گناهانم را نادیده بگیر، همانگونه که دعاهایم را ناشنیده می گیری ! "غضنفر"


هیچ نظری موجود نیست: