۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

تصویری از یکی از گرانبها ترین کلکسیون های اتومبیل در جهان! (البته گویا "غضنفر" تصمیم گرفته یک کلکسیون از اتومبیل های قدیمی جمع کنه، فعلن با "ژیان" شروع کرده !)


هیچ نظری موجود نیست: