۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

بیوک آقا تعریف میکرد که : سال گذشته، "غضنفر" در سفرش به هندوستان !؟،

بیوک آقا تعریف میکرد که :
سال گذشته، "غضنفر" در سفرش به هندوستان،
بخاطر گرمای شدید هوا، روزی چند بار دوش مجانی
میگرفت،
اون هم با لباس !

هیچ نظری موجود نیست: