۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

آیا تا حالا دقت کردین که :

آیا تا حالا دقت کردین که :
فقط یک هم وطن اصفهانی عزیزمون میتونه یک جمله با 20 فعل بسازه :
(داشتم می رفتم برم دیدم گرفت نشست گفتم بذار بپرسم بیبینم میاد نیمیاد دیدم میگد نیمیخوام بیام بذار برم بیگیرم بخوابم) !

هیچ نظری موجود نیست: