۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

نه خوراکی، نه عشقی، نه تولدی، نه مرگی، نه کمبود اکسیژنی، نه وحشت از گربه ای، فک کنم ما داریم تو یه "اسکرین سیور" مسخره زندگی میکنیم !


هیچ نظری موجود نیست: