۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

(از سخنان بزرگان خیلی"کوچولو" !) :

"اگر فرد مشرکی را وقتی فهمیدیم که واقعن مشرک شده،
باید او رابسوزانیم؛ اگر با گلوله هم بود اشکالی ندارد!"

حسنی: امام جمعه ارومیه

هیچ نظری موجود نیست: