۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

"جل سرخی" (بلو جینی!) اگر "خری" پوشد.

شال پشمین اگر "ملک" پوشد......
پیش چشم جهانیان خار است،
"جل سرخی" (بلو جینی!) اگر "خری" پوشد.....
السلام، السلام در کار است !

هیچ نظری موجود نیست: