۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

(از سخنان بزرگان خیلی"کوچولو" !) :

"دولت، مسئول گرانیهای سال آینده نخواهد بود"!
سخنگوی دولت، پس از تصویب لایحه بودجه.

هیچ نظری موجود نیست: