۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

رقص جمعی زنان و دختران کرد، دست در دست، رنگ در رنگ، پای می کوبند !


هیچ نظری موجود نیست: