۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

قهرمان نامدار بکس جهان "محمد علی کلی" هنگام شرکت در مراسم ختم قهرمان دیگر بکس جهان و رقیب قدیمیش "جو فریزر" در فیلادلفیا

Boxing great Muhammad Ali is assisted as he enters the funeral for boxer Joe Frazier at the Enon Tabernacle Baptist church in Philadelphia, Pennsylvania

هیچ نظری موجود نیست: