۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

(از سخنان بزرگان خیلی"کوچولو" !) :

"آنقدر که به فکر (آفتابه ) لگن هستیم، به فکر تقویت محتوای برنامه ها نیستیم."
وزارت کشور (در مورد انتخابات)!

هیچ نظری موجود نیست: