۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

نماینده پارلمانی که به خوانندگی روی آورد

یکی از نمایندگان زن در پارلمان "موریتانیا"، پس از پایان دوره فعالیتش در مجلس این کشور، اکنون به خوانندگی روی آورده است.
خانم «معلومه بنت المیداح» نماینده پارلمان موریتانیا بوده که اخیرا پس از پایان دوره فعالیتش در مجلس این کشور، فعالیت حزبی و سیاسی را رها کرده و به خوانندگی روی آورده است.
او که از نمایندگان مخالف دولت موریتانیا به شمار می رفت،
اکنون با نام "خواننده مخالف" شناخته می شود.
وی از محبوبیت قابل توجهی در کشورش برخوردار است.

منبع: پانا

هیچ نظری موجود نیست: