۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

پرندگان مهاجر در زاینده رود

با جاری شدن دوباره آب در زاینده رود، پرندگان مهاجر هم فرصت را برای جمع شدن به دور هم و استفاده از مزایای آن غنیمت شمرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: