۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

غضنفر و باشگاه بدن سازی

غضنفر توی یک باشگاه بدن سازی اسم نویسی کرده بود.
روز اول که اونجا رفت، از دیدن دستگاه های مختلف بدن سازی در باشگاه گیج شد و از مربی پرسید:
به نظر شما با کدوم یکی از این دستگاه ها کار کنم تا دخترا عاشق هیکلم بشن !؟
مربی نگاهی به قیافه عضنفر انداخت و جواب داد :
با دستگاهی که در بیرون سالن نصب شده !
غضنفر تعجب کرد و باز پرسید:
مگه بیرون باشگاه هم دستگاه گذاشتین !؟
مربی با خونسردی جواب داد :
مقصودم همون "دستگاه خود پرداز عابر بانک" بغل باشگاه است !

هیچ نظری موجود نیست: