۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

تبلیغ "کرم نیوآ" در سالنامه روزنامه فکاهی"توفیق" سال 1350 خورشیدی

شوهر -به به ... عجب پوستی !
زن -عزیزم بگو عجب "کرم نیوآ" ئی !

هیچ نظری موجود نیست: